تنها زمانی صبور خواهی شدsaber

که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف.
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است.

مطالب پیشنهادی :  پنج توصیه مهم از استیو جابز

دسته بندی‌ها:مطالب جالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید