molana
اندیشه های کوانتومی مولانا

همانطور که می دانید سال 2007 سال مولانا بود و سال 2009 سال نجوم نامگذاری شده.
شعر زیبایی از مولانا دیدم که بسیار برایم جالب بود.

در این شعر مولانا جهان را طوری به نظم در آورده که انگار از جدیدترین نظریه های کیهان شناسی با خبر بوده.
هیچ چیزی ثابت و برجای نیست / جمله در تغییر وسیر وسرمدی است
ذره ها پیوسته شد با ذره ها / تا پدید آمد همه ارض و سماء
تا که ما آن جمله را بشناختیم / بهر هر یک اسم و معنی ساختیم
بار دیگر این ذرات آشنا / غرق می گـــــردند در گـــردابها
ذره ها از یکدگر بگسسته شــد / باز بر شکل دگر پیوســته شد
ذره ها بینم که از تر کیبشــان / صد هــزاران آفتــاب آمد عیـان
صد هــزاران نظــم و آئین جـدا / علت صــوری این خــورشیدها
باز این خــورشــیدها آئین هـا / پـو گرفته سـوی گــرداب فـنـا
ای زمین پست بــی قـدر و بها / با تمام بـرها و بـــحر هــا
آنچـه داری در طـریق کهکشـان / از ثواب یا که از سیارگان
جملگی ترکیبتان زین ذره هــا / تا که روزی میشوید از هم جدا
هیچ چیزی ثابت و برجای نیست / جمله درتغییروسیرسرمدی است

2.8 (56%) 5 vote[s]

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,همه مطالب

برچسب‌ها :<<>>

دیدگاه خود را بنوبسید