ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی /  هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش /  آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

دسته بندی‌ها:عشق و عرفان

برچسب‌ها :<<>>

دیدگاه خود را بنوبسید