موضوع : بزرگترین مسافرتهای عالم
میدونین بزرگترین مسافرتهای عالم چی هست؟
که از نقش به نقاش برسیم !!
نقاش وجود اینهمه صورت که بپرداخت
تا نقش ببینی و مصور بپرستی!
(مصور به معنی تصویر کننده
نقش در اینجا = آفریده های خداوند
نقاش = خداوند.)
به همینجا بسنده میکنم با یک شعر زیبا :
آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب
قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب
گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب
ترشی مکن چو سرکه چون شهد باش شیرین
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب

مطالب پیشنهادی :  مدیریت بوک مارک های تمامی مرورگرها

دسته بندی‌ها:عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها :<<>>

دیدگاه خود را بنوبسید