الماسهایی از مولانا – قسمت هشتاد

تو به یک خواری گریزانی ز عشق
تو به جز نامی چه می‌دانی ز عشق

عشق را صد ناز و استکبار هست
عشق با صد ناز می‌آید به دست

عشق چون وافیست وافی می‌خرد
در حریف بی‌وفا می‌ننگرد

چون درختست آدمی و بیخ عهد
بیخ را تیمار می‌باید به جهد ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد و نهم

گر مرد نام و ننگی از کوی ما گذر کن
ما ننگ خاص و عامیم از ننگ ما حذر کن

سر گشتگان عشقیم نه دل نه دین نه دنیا
از ننگ و بد برون آ آنگه بما نظر کن

بیرون ز کفر و دینیم برتر ز صلح و کینیم
نه در فراق و وصلیم رو نام ما دگر کن

ما رحمت و امانیم ما جان جان جانیم
بیرون زهر گمانیم با ما ز خود سفر کن

در عشق باده نوشیم مانند باده جوشیم
بیهوش و هم بهوشیم بی سر چو پا تو سر کن

دانی که ما چه جانیم کز جان و دل گرانیم
با ما میا درین ره اینجا ز سر سفر کن 
——————————————–

من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من است  / قادر هر دو جهانم تتناهو یاهو

مولانا

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان

بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 13

ganje

ایمنی بگذار و جای خوف باش  / بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

آزمودم عقل دور اندیش را  / بعد ازین دیوانه سازم خویش را

مولانا

—————–

ایمنی یعنی فردا چطور میشه ؟ آینده چه خواهد شد ؟!  اگر و اما و …

 عقل دور اندیش = عقل اما و اگر و عقل من ذهنی ،

ناموس = آبرو ، هم هویت شدگی با چیزها

دو محرک زندگی برای پیشرفت و حرکت ، خوف (ترس ) و رجا ( امید) است

اگر این دو نباشد خلاقیتی در زندگی نخواهیم داشت

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,گنج حضور

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد و هشت

تو به صورت رفته ای گم گشته ای  / زان نمی یابی که معنی هشته ای

در گذر از نام و بنگر در صفات  / تا صفاتت ره نماید سوی ذات

اختلاف خلق از نام اوفتاد  / چون بمعنی رفت آرام اوفتاد

——————————-

خار دان آن را که خرما دیده‌ای

زانک بس نان کور و بس نادیده‌ای

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد و هفت

تو که می‌گویی که فردا این بدان  / که بهر روزی که می‌آید زمان

آن درخت بد جوان‌تر می‌شود  / وین کننده پیر و مضطر می‌شود

خاربن در قوت و برخاستن  / خارکن در پیری و در کاستن

خاربن هر روز و هر دم سبز و تر  / خارکن هر روز زار و خشک تر

او جوان‌تر می‌شود تو پیرتر  / زود باش و روزگار خود مبر

خاربن دان هر یکی خوی بدت  / بارها در پای خار آخر زدت

بارها از خوی خود خسته شدی  / حس نداری سخت بی‌حس آمدی

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,همه مطالب

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers