لذتی برام بالاتر از گوش دادن به چهارمضراب افشاری آلبوم «مرغ شباهنگ» استاد محمودی خوانساری نیست.
جایی که شریف و ملک هر دو عاشقانه افشاری را به بهترین شکل به نمایش می گذارند.
خوانساری می خواند:
“از رنج و غم هستی فارغ کندم مستی
آوازم اگر خواهی از باده خرابم کن ”
با صدای این استاد من زندگی می کنم
دانلود ترانه ها :
۱. ترانه شماره 01
2. ترانه شماره 02
3. ترانه شماره 03
4. ترانه شماره 04
5. ترانه شماره 05
6. ترانه شماره 06
7. ترانه شماره 07
8. ترانه شماره 08
9. ترانه شماره 09
10. ترانه شماره 10
11. ترانه شماره 11
12. ترانه شماره 12
13. ترانه شماره 13
14. ترانه شماره 14

دسته بندی‌ها:موسیقی,همه مطالب