يك دفترچه تلفن فارسي بسيار خوب كه داراي قابليت search بر اساس نام-شماره تلفن و … است


دانلود
——————–
در همین زمینه :
دفترچه تلفن جذاب

دسته بندی‌ها:نرم افزار,همه مطالب