یادداشت های میثم همتی

استفاده نادرست از قانون جذب


بارها به کرات افراد زیادی مراجعه می کنند و می پرسند چرا با وجودی که در سمینارهای مختلف راز و قانون
جذب استادان مختلف موفقیت شرکت کرده ایم باز هم تغییر محسوسی در زندگی ما به وقوع نپیوسته و برعکس
گیج تر و سر در گم تر شده ایم و هیچ نشانی از خوشبخت تر شدن در زندگی ما ظاهر نشده است .
قتی از آنها می پرسم انتظارشان از “راز” و قانون جذب چه بوده است ،
بلافاصله با قیافه ای حق به جانبی می گویند : ” ما دنبال فرمول خوشبختی
بودیم و همه انگشت ها به سمت راز و قانون جذب هدایت شده بود .
ما گمان می کردیم که در این جلسات ، ما قانون جذب خوشبختی را یاد خواهیم گرفت !”
و وقتی به آنها می گویم که علت عقب ماندگی ، دلهره ، اضطراب و نا آرامی آن ها درزندگی استفاده غلط از
قانون جذب است ، ترس برشان می دارد که مگر قانون جذب باعث نمی شود که بد بختی و شوربختی از زندگی
انسان دفع شود !؟


تنها فرقی که بین قانون جذب مورد استفاده فقیران و انسان های مفلوک ، با قانون جذب مورد استفاده افراد موفق وجود دارد شکل استفاده از این قانون است .
آدم ها موفق توجه و تمرکز خود را به سمت نکات مثبت و امید بخش و شادی آفرین هدایت می کنند و در نتیجه
خوشبختی و شادی روز افزون نصیب شان می شود و آدم های شور بخت و ناکام سمت توجه خود را روی جنبه
های منفی و نا خوشایند زندگی بر می گردانند و روز به روز به فلاکت و بد بختی شان اضافه می شود .
نوشته شده توسط حلت مدیر مسئول مجله موفقیت
بخشی از قانون جذب را اینجا ببینید
————————————————-

خواستن در قانون جذب به زبان نیست بلکه به عمل است .

اگر غیر از این بود چه کسی است که واقعا نخواهد که به ثروت و قدرت و محبوبیت و سلامت برسد
.اساسا همه نزاع های بشری در طول تاریخ بر سر خواستن و نتوانستن بوده است
.
خواستن در فیلم راز عمقی دارد.عمق راز را دریابیم .

پیشنهاد می کنم حتما مطلب زیبای زیر رو بخونید
عمق راز را دریابیم

Rate this post
خروج از نسخه موبایل