اشعار بسیار زیبا از پروین اعتصامی – سری چهارم

0

parvin
ای دل عبث مخور غم دنیا را / فکرت مکن نیامده فردا را
کنج قفس چون نیک بیندیشی / چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاک را ببین وانگه / بی مهری زمانه رسوا را
از عمر رفته نیز شماری کن / مشمار جدی و عقرب و جوزا را ( ماه های سریانی)
دور است کاروان سحر زینجا / شمعی بباید این شب یلدا را
از بس بخفتی ، این تن آلوده / آلود این روان مصفا را
اگر زین خاکدان پست روزی بر پری بینی / که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانی را
مخسب آسوده ای برنا که اندر نوبت پیری / به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را


پیوند او مجوی که گم کرده است / نوشیروان و هرمز و دارا را ( او= دنیا )
این جویبار خرد که می بینی / از جا کنده صخره صما را ( صما بزرگ)
خود رای می نباش که خود رایی / راند از بهشت ، آدم حوا را
مهمانخانه آزو هوی جز لاشه چیزی نیست / برای لاشخوران واگذار این مهمانی را
بزرگانی که بر شالوده جان ساختند ایوان /خریداری نکردند این سرای استخوانی را

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.