parvin
چرخ و زمین بنده تدبیر تست / بنده مشو درهم و دینار را
ای باغبان ، سپاه خزان آمد / بس دیر کشتی این گل رعنا را
علم است میوه ، شاخه هستی را / فضل است پایه ، مقصد والا را
ای نیک ، با بدان منشین هرگز / خوش نیست وصله ، جامه دیبا را ( دیبا = زیبا)
نیکی چه کرده ایم که تا روزی / نیکو دهند مزد عمل ما را
آموزگار خلق شدیم اما / نشناختیم خود الف و با را
این دشت خوابگاه شهیدانست / فرصت شمار وقت تماشا را
هیزم هزار سال اگر سوزد / ندهد شمیم عود مطرا را ( مطرا = خوشبو)


پروین به روز حادثه و سختی / در کار بند صبر و مدارا را
بار وبال است تن بی تمیز / روح چرا می کشد این بار را
رو گهری جو که وقت فروش / خیره کند مردم بازار را
دلت هرگر نمیگشت این چنین آلوده و تیره / اگر چشم تو می دانست شرط پاسبانی را

بیشتر ببینید:
اشعار بسیار زیبا از پروین اعتصامی - سری سوم

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید