یادداشت های میثم همتی

الماسهایی از مولانا – قسمت سی وسوم


مولانا گاه عقل را بر دو قسم عقل كسبي و عقل موهوبي تقسيم مي‌كند. عقل كسبي
همان عقل جزوي است كه با حصول معلومات حاصل مي‌شود، اما عقل موهوبي همان
عقل شهودي است كه با فيض و عنايت الهي نصيب انسان مي‌شود.

عقل، دو عقل است، اول مكسبي/ كه در آموزي چو در مكتب صبي
از كتاب و اوستاد و فكر و ذكر/ از معاني و ز علوم خوب و بكر

عقل ديگر بخشش يزدان بود/ چشمه آن در ميان جان بود
چون زسينه آبِ دانش جوش كرد/ نه شود گَنده، نه ديرينه، نه زرد

ور ره نبعش بود بسته چه غم/ كو همي جوشد زخانه دم به دم
عقل تحصيلي مثال جوي‌ها/ كان رود در خانه از كوي‌ها
راه آبش بسته شد، شد بينوا/ از درون خويشتن جو چشمه را

Rate this post
خروج از نسخه موبایل