یادداشت های میثم همتی

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد و یک


چند گویی که چه چاره‌ست و مرا درمان چیست
چاره جوینده که کرده‌ست تو را، خود آن چیست؟

بوی نانی که رسیده‌ست بر آن بوی برو
تا همان بوی دهد شرح تو را کاین نان چیست

گر تو عاشق شده‌ای عشق تو برهان تو بس
ور تو عاشق نشدی پس طلب برهان چیست

 

 

Rate this post
Exit mobile version