بايد سرنوشت خود را رقم بزني،
خود،و نه،کس ديگر
چه کسي مي تواند چنين کند؟
چگونه ؟
به دنيا آمده اي!
هم چون يک بذر زاده شده اي،
مي تواني همان بذر بماني و بميري،
اما،مي تواني گل باشي و بشکفي،
مي تواني،
درخت باشي و ببالي!
« اشو »
*************
و چگونه است که بذر گیاهی را در زمین بکاری و به گل زیبایی بدل شود
اما بذر انسانی ( روح) را در زمین قرار دهند و دوباره متولد نشود ؟؟؟؟ !
در این دنیا باید بذر وجود خود را ایجاد ایجاد کنی ( با کردار نیک ، گفتار نیک ، رفتار نیک و … )
. تا در آن دنیا بتوانی شکوفا شوی و گرنه پوچ می شوی
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
حافظ

بیشتر ببینید:
جستجو و دانلود زیرنویس فیلم با subs.to

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید