بايد سرنوشت خود را رقم بزني،

0


بايد سرنوشت خود را رقم بزني،
خود،و نه،کس ديگر
چه کسي مي تواند چنين کند؟
چگونه ؟
به دنيا آمده اي!
هم چون يک بذر زاده شده اي،
مي تواني همان بذر بماني و بميري،
اما،مي تواني گل باشي و بشکفي،
مي تواني،
درخت باشي و ببالي!
« اشو »
*************
و چگونه است که بذر گیاهی را در زمین بکاری و به گل زیبایی بدل شود
اما بذر انسانی ( روح) را در زمین قرار دهند و دوباره متولد نشود ؟؟؟؟ !
در این دنیا باید بذر وجود خود را ایجاد ایجاد کنی ( با کردار نیک ، گفتار نیک ، رفتار نیک و … )
. تا در آن دنیا بتوانی شکوفا شوی و گرنه پوچ می شوی
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد / عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
حافظ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.