ganje hpzour
بخش هایی از برنامه 390 گنج حضور

موضوع این شعر مولانا “زیرکی” است :

و خطاب به کسانی هست که هنوز خودشان در گودال و چاه من ذهنی قرار دارند
اما با این وجود به جای اینکه روی خودشان کار کنند میخواهند مردم را تغییر دهند
و میخواهند با مکر و استدلال صاحب دل شوند
زیرکی که از روی نفس باشد من ذهنی را تقویت میکند
طالب حیرانی خلقان شدیم / دست طمع اندر الوهیت زدیم
تا بافسون مالک دلها شویم / این نمی‌بینیم ما کاندر گویم
در گوی و در چهی ای قلتبان / دست وا دار از سبال دیگران
چون به بستانی رسی زیبا و خوش / بعد از آن دامان خلقان گیر و کش
ای مقیم حبس چار و پنج و شش / نغز جایی دیگران را هم بکش
ای چو خربنده حریف کون خر / بوسه گاهی یافتی ما را ببر
چون ندادت بندگی دوست دست / میل شاهی از کجاات خاستست؟
در هوای آنک گویندت زهی / بسته‌ای در گردن جانت زهی
روبها این دم حیلت را بهل / وقف کن دل بر خداوندان دل

بیشتر ببینید:
بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 13

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,گنج حضور,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید