بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 21

0

بخش هایی برنامه 823 گنج حضور 

پرویز شهبازی

پاره دوزی چیست خورد آب و نان
می زنی این پاره بر دلق گران

پاره دوزی، هر چیز که از بیرون می گیری و به دلق گران (هوشیاری جسمی) را پوشیدی.
پاره شدن دلق یعنی زندگی چیزی را از ما می گیرد تا به ما نشان دهد در مرکزت چیزی نمیتوانی بگذاری ولی ما با من ذهنی این پیغام را نمی گیریم و فوراً چیزی را جایگزین می کنیم.
از همسرمان جدا می شویم، فوراً کسی دیگر را جایگزین می کنیم به جای اینکه اشتباه خود را ببینیم.

هر زمان می درد این دلق تنت
پاره بر وی می زنی زین خوردنت

خدا با قضا و کن فکان اتفاقی جلوی ما می گذارد که از آن درس بگیریم، آفریده را در مرکزمان نباید بگذاریم. ولی ما به دلیل داشتن هوشیاری جسمی چیزی را از دست بدهیم چیز دیگر جایگزین می کنیم چون حرص داریم که ممکن است به من کم برسد یا اصلا نرسد.

خدا به ما هوشدار میدهد :

ای ز نسل پادشاه کامکار
با خودآ، زین پاره دوزی ننگ دار

دفتر چهارم 2555

کام ما رسیدن به حضور است و ما از نسل پادشاه(خدا)هستیم،
به خودت بیا، خجالت بکش از این پاره دوزی.

لازم نیست خود را جور دیگری به مردم نشان دهیم، لازم نیست بترسیم، هر جور هستیم همان طور خود را به مردم نشان دهیم.
هر کس جور دیگر خودش را به مردم نشان دهد، خودش را دوست ندارد و خدا گونه نیست.

 

منبع

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.