بعد هر سختی ، آسانی است

0این همه شهد و شکرکز سخنم می ریزد / اجر صبری ست کز آن شاخ نباتم دادند .

به شعر های حافظ علاقه و ارادت دارم .
مخصوصا شعر فوق که بعد از هر سختی آسانی است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.