جهانی شویم

0


جهانی باش و جهانی فکر کن ! راز جهانی شدن ، گذشتن از روز مرگی هاست .
گذشتن از بیهوده ها و چیز های بی ارزش است و اندیشیدن به افق های تازه .
راز جهانی شدن در این است که تو دنیایت را بزرگتر کنی … جهانی شدن یعنی که تو ، انسانی هستی فراتر از شغل و مقامت ، فراتر از آدرس خانه و میزان دارایی هایت .
دنیا به خانه تو و همسایه دیوار به دیوارت خلاصه نمی شود ، دنیا بزرگتر و فراتر از این است که تا کنون می اندیشیدی .
۷ میلیارد انسان روی کره ی زمین زندگی میکنند
به چیزهای بزرگتری فکر کنیم نه به حسادت ورزیدن و کینه توزی و غیبت کردن !
مهربانی را با همه ی موجودات جهان تقسیم کنیم نه فقط به چند نفر دور و بر خودمان . !!

دنیا بزرگتر از محدوده ی محله و شهر ماست ! خودمان را با محله ی زندگی و شغلمان تعریف نکنیم

کمی جهانی شویم !


جهانی شدن را آغا ز کن تا از پوچ نگری ها رها شوی ! جهانی شدن یعنی که تو تنها نیستی . یعنی اینکه تو به جهان هستی متصلی !

یعنی سلول های بدن تو با همه جهان در ارتباط است !به ستاره ها نگاه کن ! و بزرگ بیندیش ! بگذار که افکارت رشد کند.

اجازه نده انسان های حقیر و ناچیز تو را به سوی خشم بکشانند ، ناچیز ها را رها کن و بزرگ شو . حهانی شو!
آن گاه دیگر از بدگویی و غیبت لذت نمی بری ! هرگز حسادت نمی کنی ، هیچ گاه کینه ای به دل نمی گیری ! هیچگاه در زندگی خصوصی مردم تجسس نمی کنی !
جهانی شو ! تا برای یک لقمه نان بیشتر ، سر کسی کلاه نگذاری ! جهانی شو ! تا بدون هیچ چشم داشتی به همه موجودات زنده کمک کنی ! جهانی شو ! تا از یک بعدی بودن خارج شوی !

آن گاه در همه لحظات زندگی ات خدا را لمس می کنی .

منبع : http://havayetaaze.blogfa.com

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.