در زندگی بیهوده نزیسته ام اگر ….

0

اگر بتوانم مانع شکستن دلی شوم بیهوده نزیسته ام ،
اگر بتوانم درد زندگی کسی را تسکین بخشم یا درد کسی را آرام کنم یا
سینه سرخ از حال رفته ای را یاری رسانم تا بار دیگر به آشیانه اش بازگردد
بیهوده نزیسته ام .

امیلی دیکینسن

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.