یادداشت های میثم همتی

در میخانه ببستند خدایا مپسند


بود آیا که در میکدهها بگشایند / گره از کار فروبسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند / دل قوی دار که از بهر خدا بگشاین

به صفای دل رندان صبوحی زدگان / بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
نامه تعزیت دختر رز بنویسید / تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب / تا حریفان همه خون از مژهها بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند / که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا / که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند


—————-

دانلود این تصنیف بسیار زیبا

آلبوم هوای آفتاب
خواننده : سالار عقیلی

4.5 / 5 ( 2 امتیاز )
خروج از نسخه موبایل