یادداشت های میثم همتی

دو آهنگ بسیار زیبا از علیرضا شاه محمدی

 

من ز وصلت چون به هجران می روم / در بیابان مغیلان می روم

من به خود کی رفتمی او می کشد / تا نپنداری که خواهان می روم

عقل هم انگشت خود را می گزد / زانک جان این جاست و بی‌جان می روم

دست ناپیدا گریبان می کشد / من پی دست و گریبان می روم

این چنین پیدا و پنهان دست کیست / تا که من پیدا و پنهان می روم

این همان دست است کاول او مرا / جمع کرد و من پریشان می روم

در تماشای چنین دست عجب / من شدم از دست و حیران می روم

من چو از کان معانی یک جوم / همچنین جو جو بدان کان می روم

من چو از خورشید کیوان ذره‌ام / ذره ذره سوی کیوان می روم

این سخن پایان ندارد لیک من / آمدم زان سر به پایان می روم

دیوان شمس

دانلود آهنگ با حجم 8 مگابایت

لینک کمکی

—————————————————-

گفتم خیال وصلت گفتا به خواب بینی
گفتم مثال رویت گفتا در آب بینی

گفتم به خواب دیدن زلفت چگونه باشد؟
گفتا که خویشتن را در پیچ و تاب بینی

گفتم که روی و مویت بنمای تا ببینم
گفتا که در دل شب چون آفتاب بینی

غزلیات سلمان ساوجی

دانلود آهنگ با حجم 9 مگابایت

لینک کمکی

Rate this post
خروج از نسخه موبایل