راه‌های رسیدن به خدا …

0

ways"

و گفت: راه خدای تعالی را عدد نتوان گفت چندانک بنده است به خدای تعالی راه است.

به هر راهی رفتم قومی دیدم .
گفتم: بار خدا مرا به راهی بر که من باشم و تو خلق در آن نباشند.
اندوه در پیش من نهاد.
گفت: این اندوه باری گران است خلق نتوانند کشید.
«شیخ شیخ ابوالحسن خرقانی
برگرفته از کتاب “نوشته بر دریا”- از میراث عرفانی- ابوالحسن خرقانی –

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.