ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی /  هر جا که روی زود پشیمان به درآیی

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش /  آدم صفت از روضه رضوان به درآیی

بیشتر ببینید:
عاشقانه های حافظ سری چهارم

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید