شخصی به عارفی گفت :
در ذکر کردن زبانم حاضر اما دلم حاضر نیست
عارف فرمود : خوش به حالت که عضوی از تو را پذیرفتند.
(پله پله تل ملاقات خدا )
ذکر گو تا ذکر تو فکر آورد
صد هزار اندیشه بکر آورد
(جامی)
منظور از ذکر فقط خواندن نماز نیست
بلکه یاد گیری علم – کمک به دیگران – در کارهابه یاد خدا بودن و
*****************
محبوبم!
اگر برای آن به سوی تو می آیم كه مرا از شعله های دوزخ نجات بخشی،
بگذار كه در آنجا بسوزم.
و اگر برای آن به سوی تو می آیم
كه لذت بهشت را به من ببخشی
بگذار كه درهای بهشت به رویم بسته شود.
اما اگر به خاطر تو به سویت می آیم،
محبوبم! مرا از خویش مران!
متبركم كن
تا در كنار زیبایی جاودانه ات
تا ابد لانه كنم


*****************
ای صبا نکهتی از خاک در یار بیار / ببر اندوه دل و مژده دل دار بیار
نکته روح فضا از دهن دوست بگو / نامه خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام / شمه ای از نفحات نفس یار بیار
****************
– چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟ بیایید از عشق صحبت کنیم.
– تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم
.
– چه اشکال دارد پس از هر نماز، دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟
– به هنگام نیت برای نماز، به آلاله ها قصد قربت کنیم.
– چه اشکال دارد که در هر قنوت، دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟
– چه اشکال دارد در آیینه ها، جمال خدا را زیارت کنیم؟
– مگر موج دریا ز دریا جداست؟ چرا بر”یکی” حکم “کثرت” کنیم؟
– پراکندگی حاصل کثرت است، بیایید تمرین وحدت کنیم.
– وجود تو چون عین ماهیت است، چرا باز بحث اصالت کنیم؟
– اگر عشق خود علت اصلی است، چرا بحث معلول و علت کنیم؟
– بیا جیب احساس و اندیشه را، پر از نقل مهر و محبت کنیم.
– پر از گلشن راز، از عقل سرخ، پر از کیمیای سعادت کنیم.
– بیایید تا عین عین القضات، میان دل و دین قضاوت کنیم.
– اگر سنت اوست نو آوری، نگاهی هم از نو به سنت کنیم.
– مگو کهنه شد رسم عهد الست، بیایید تجدید بیعت کنیم.
– برادر چه شد رسم اخوانیه؟، بیا یاد عهد اخوت کنیم.
– بگو قافیه سست یا نادرست، همین بس که ما ساده صحبت کنیم.
– خدایا دلی آفتابی بده، که از باغ گلها حمایت کنیم.
– رعایت کن آن عاشقی را که گفت: “بیا عاشقی را رعایت کنیم”
قیصر امین پور

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید