روزی مردم به شیخ احمد غزالی گفتند: تو همه روز، ذمّ دنیا و مدح فقر می کنی و

خلق را بر قطع علایق تشویق می نمایی، در حالی که خود، چند طویله اسب و استر بسته ای. این حدیث، چگونه است؟

او در جواب گفت: من میخ طویله در گِل زده ام نه در دل.

************

از ارسطو پرسیدند: در زندگی، دشوارترین چیز چیست؟

گفت: اینکه انسان خود را بشناسد.

پرسیدند: آسانترین چیز چیست؟

گفت: دیگری را نصیحت کند .

بیشتر ببینید:
(Cast Away (2000

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<,>>

دیدگاه خود را بنوبسید