موضوع : بزرگترین مسافرتهای عالم
میدونین بزرگترین مسافرتهای عالم چی هست؟
که از نقش به نقاش برسیم !!
نقاش وجود اینهمه صورت که بپرداخت
تا نقش ببینی و مصور بپرستی!
(مصور به معنی تصویر کننده
نقش در اینجا = آفریده های خداوند
نقاش = خداوند.)
به همینجا بسنده میکنم با یک شعر زیبا :
آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب
قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب
گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب
ترشی مکن چو سرکه چون شهد باش شیرین
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب

بیشتر ببینید:
قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش پنجم)

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید