نیکی

0

ferdosi
نباشد همی نیک و بد پایدار / همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی / همه نیکویی کن اگر بخردی

چو نیکی کنی، نیکی آید برت / بدی را بدی باشد اندرخورت

چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای / تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
مکن بد، که بینی به فرجام بد / ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن / که نیکی نشاید ز کس خواستن

وگر بد کنی، جز بدی ندروی / شبی در جهان شادمان نغنوی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.