ما بخاطر اینکه جامعه هویت وچهره واقعی ما را نبیند و نشناسد نقابهای

زیادی را برای خودمان درست کرده ایم

امروزه حتی احترام گذاشتن به افراد هم تصنعی و ظاهری شده است اندازه

احترام ما را درجه نیاز ما از آن شخص معین می نماید نه انسان بودن او.

ما هرگز نميتوانيم خودمان بشويم بايستی يك

برچسبی از يك گروه یا دسته سیاسی ویا مذهبی داشته باشيم والا محال است که

ما آدم محترم و سرشناسی شویم واگر خدای ناخواسته

پول و مكنت هم نداشته باشيم كه چه بد تر، چون پول چه در گذشته و چه در

آینده وسیله اصلی درک شعور و مذهب وخداشناسی ما بوده وخواهد بود.

همه وجود و زندگی ما، همه و همه تبدیل به پول شده است، غافل از اینکه ما

با پول فقط خواسته های مادی خود را می توان

براورده کنیم، ما فقط پول داریم ولی زند گی نمی کنیم خيلی از گدایان

بنظر ما خیلی بهتر از ثروتمندان به حساب پولدار زندگی ميكنند

بیشتر ببینید:
الماسهایی از مولانا - قسمت چهل وششم

دسته بندی‌ها: همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید