چرا غرب پیش رفت و شرق باز ماند ؟

0

یکی از عوامل پایه ای پیشرفت هایی که غرب کرده و از شرق پیش افتاده است
کار کردن است .
می توان گفت که شرقی ها همیشه فکر ها و ایده هایی جدید داشته اند و آن را
کافی دانسته اند و نخواسته اند آن را به مرحله عمل برسانند
در اصطلاح با آن ایده خود بازی و کار نکرده اند
اما غربی ها با استفاده و بهره گیری از ایده و دانش شرقی ها این مطلب را فهمیده اند
که اگر به این دانش ها جامه عمل نپوشانند هیچ فایده ای ندارد .
به قول شاعر ایرانی ( سعدی ) که می گوید :
عالم بی عمل به زنبور بی عسل می ماند


پس غربی ها شروع به فعالیت و کار کردند و شبانه روز کوشش کردند .
و چنانچه انقلاب صنعتی در اروپا رخ داد . اگر ببینید تمام دستگاه ها و ماشین آلات
از اروپا و آمریکا ساخته می شوند و چرا امروز شرقی ها باید از کم پیشرفتگی
کشورشان به نالند ؟
آن ها خود تن پروری را انتخاب کردند و به دانستن علم و دانش اکتفا کردند
در حالی که باید نسبت به علم آموخته کار کنند تا از آن استفاده کنند .
غرب پیشرفت کرده است چون کار کرده است و هم اکنون هم کار می کند
و کار هم خواهد کرد . غرب بدن خود را به تن پروری عادت نداده است .
تنها به نفت و منابعشان اکتفا نکرده است و نگفته است که :
” نفت داریم . چرا خود را به زحمت به اندازیم .”
غربی ها از اوایل در مدارس فرزندانشان به آن ها کار کردن را می آموزند
و به آ ن ها اختیارات بیشتری قرار می دهنداما در شرق هیچ امکاناتی به دانش آموزان
داده نمی شود .
در شرق رئیس بودن آموخته می شود چنانچه همه در تلاش هستند که مدرکی بگیرند
و در پشت میز بنشینند و مدیریت کنند . در حالی که اگر به مدیران اکثر شرکت های
غربی نگاه کنیم خواهیم دید که مدیران آن ها با تمام هوش و هواس و با لباس کاری
در بین کارگرانشان کار می کنند .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.