یکی از عجیب ترین چیز ها این است که مردم نمیتوانند هر چیز آسان را ،

به عنوان یک هدف به آن ارزش بدهند ، هدف باید باید بسیار سخت و دشوار باشد .

در پشت آن روانشناسی نفس ) ego) وجود دارد نفس همیشه خواهان چیزی ناممکن است

، زیرا فقط با ناممکن است که میتواند وجود داشته باشد .

تو هرگز قادر به برآوردن خواهش ها نیستی ، و نفس تو را بیش از پیش به

سمت طمع بیشتر ، قدرت بیشتر ، پول بیشتر ،

ریاضت کشی بیشتر ، معنویت بیشتر و انضباط بیتشر هل میدهد .

هر کجا “بیشتر ” را یافتی ، به یاد بیاور که این نفس است و راهی برای ارضای نفس نیست ، نفس همیشه درخواست ” بیشتر ” دارد .

بیشتر ببینید:
حل مشکل زیر نویس فارسی در پلیر های خانگی

دسته بندی‌ها: همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید