چنین گفت زرتشت – بخش 3

0

 

انسان معمولی طمع کار است ، یک گداست . او به انباشتن ادامه می دهد ،

او هرگز ایثار نمی کند او زبان بخشایش را نمیشناسد ، او بسیار فقیر

است ، او فقط لذت پیش پا افتاده گرفتن را میشناسد .

در گرفتن ، حتی اگر تمام دنیا را بگیری ، لذت تو بی اهمیت است ، و در

بخشیدن ، شاید فقط یک گل سرخ ببخشی ، خوشی تو خوشی یک امپراطور است .

————————

هر چه بیشتر بدهی ، بیشتر آن را خواهی داشت ، هر چه کمتر بدهی ، کمتر آن را داری .

اگر چیزی ندهی ، گمش خواهی کرد فقط با سهیم شدن و بخشیدن است که میتوانی مالک آن باشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.