یادداشت های میثم همتی

کلید های میانبر کاربردی در ویندوز

افراد حرفه ای بدون موس هم میتوانند با کامپیوتر کارکنند

برای اینکه یه سرو گردن از افراد دیگر بالاتر باشید در کار با ویندوز

پیشنهاد میکنم کلید های زیر را یاد بگیرید :
winkey+ L ( معادل lock scraeen )

shift + F10  ( معادل راست کلیک)

winkey+ R (نمایش run )

winkey+ D (مینیمیایز کردن همه پنجره ها )

winkey+ P  ( برای سویچ کردن به پروژکتور )

ctrl+Tab  (به سمت جلو بین تب ها حرکت میکند)

Ctrl+ shift+Tab  ( بین تب ها حرکت میکند رو به عقب )

shift+j  (حرف را میـــــکشــــــــد)

ctrl+   (نیم فاصله )

Rate this post
خروج از نسخه موبایل