هندسه فرکتال و زیبایی قانونمند

fractal
گالیله میگوید : ” جهان هستی همواره در برابر دیدگان حیرت زده انسان گسترده خواهد ماند و انسان هرگز نمیتواند
آنرا درک کند مگر اینکه زبانی را که این جهان با آن نوشته و توضیح داده شده است یاد بگیرد و حروف آنرا بشناسد.
این زبان چیزی جز ریاضیات نیست و این حروف جز مثلث، دایره و سایر اشکال هندسی چیز دیگری نیستند.
بدون این زبان انسان حتی یک کلمه از جهان هستی را نخواهد فهمید و همواره گمشده ای را ماند که در کوچه های
پر پیچ و خم سرگردان است.”
فرکتال = اشکالی با مساحت برابر ولی محیط بی نهایت

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد

molana

زان كه عاشق در دم نقد است مست / لاجرم از كفر و ايمان برتر است
كفر و ايمان هر دو خود دربان اوست / اوست مغز و كفر و دين اوراست پوست
کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست / زان که او مغزست وین دو رنگ و پوست

مولانا می گوید من با هفتاد و ملت سر صلح دارم ، و نزد عاشق که منحصرا به ذات معشوق در انسان نظر میکند.و ایمان امری عرضی است

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

الماسهایی از سهراب سپهری سری سیزدهم

 

زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان,همه مطالب

الماسهایی از مولانا – قسمت شصد و شش

 

در جهان فقط یک استاد وجود دارد و آن نیز زندگی است و بقیه همه شاگردیم

گاهی نادانسته به برخی افراد لقب میدهیم , این لقب ها مضر است برای شخص مقابل

در همین مورد مولانا میگوید :

چند گویم من تو را کین انگبین / زهر قتّال است از آن دوری گزین

هرکرا مردم سجودی می کنند / زهر اندر جان او می آکنند

انگبین = عسل ( القاب)

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

الماسهایی از مولانا – قسمت شصد و هفت

 

دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن / گر دی نکرد سرما سرمای هر دو بر من

سرما چو گشت سرکش هیزم بنه در آتش / هیزم دریغت آید هیزم به است یا تن

نقش فناست هیزم عشق خداست آتش / درسوز نقش‌ها را ای جان پاکدامن

تا نقش را نسوزی جانت فسرده باشد / مانند بت پرستان دور از بهار و مامن

هیزم= نفس
تن= جان

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب


Copyright © 2006 - 2020 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers