nirooye hal
نویسنده : اکهارت تول
ترجمه : مسیحا برزگر
در زیر بخشهایی از این کتاب ارزشمند را قرار داده ام
حتما در خیابان به آدم هایی (( دیوانه )) برخورده ای که مدام با خودشان حرف می زنند .
خوب ، وضعیت آن ها با وضعیت تو و بسیاری از آدم ها ی (( نرمال )) دیگر چندان تفاوتی ندارد .
تنها تفاوت تو با آن ها این است که آن ها بلند بلند حرف می زنند و تو یواش و آهسته .
این سر و صدا در سر تو تفسیر میکنند ، نظریه می دهند ، قضاوت میکنند و شکایت و غیره ….
نفس زاده ذهن است ، نفس به لحظه حال اهمیتی نمی دهد ، نفس تنها گذشته و آینده را جدی می گیرد .
این وارونه انگاشتن حقیقت توسط نفس ، دلیل کارکرد غلط ذهن است .
زمان اصلا چیز خوبی نست ، زیرا پنداری است باطل آنچه که تو خوب و با ارزش می دانی ، زمان نیست
بلکه چیزی است بیرون از زمان ، لحظه حال است که واقعا ارزش دارد

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: همه مطالب