گزیده ای از سخنان : حسین الهی قمشه ای ، عبدالکریم سروش ، حبیب نبوی

خداوند در سوره بقره می فرماید :
هیچ وقت به نیکی و کمال نمی رسید مگر از آن چیزی که دوست دارید ببخشید .- سروش

——————————
عاشقی کار سختی است ، کار نادران است کار پاره ای از افراد کامیاب است، نعمتی است که نصیب هر کس نمی شود .- سروش

——————————
اگر دریا باشی نه تنها تو با چیزهای کوچک نجس نمی شوی بلکه آن چیز نجس را هم پاک می کنی پس دریا باش .- سروش

——————————
عشق و محبت انسان را از کثرت و شلختگی نجات داده و ذرات پراکنده وجود او را جهت دار و واحد میکند اجزاء را با عشق باید جمع کرد .- سروش

——————————
کسی که میخواهد باب دندان همه کس باشد و همه کس او را تحسین بکنند موجود تهی و بی وزنی است .- سروش

——————————
کسی که خود را بیشتر بشناسد سخن دیگران و قضاوت دیگران کمتر روی او اثر میگذارد .- سروش

——————————
احساسات مثبت و منفی چون لایه ای از غبار هستند که سطح آیینه دل ما را کدر میکنند این لایه غبار باید پاک شود تا خدا را در این آیینه بتوان دید .- سروش

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: مطالب جالب,همه مطالب