زندگي مثل پيانو ميمونه كليد هاي سفيد نشانه ي شادي و عشق و كليد هاي سياه نشانه ي اندوه.
با هر دو بايد بنوازيم تا آهنگ زیبای زندگي رو بشنويم

——————-

ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه‌ها را. ( امام علی)

——————-

ساده باشیم ؛ چه در باجه بانک چه در زیر درخت

——————-

هر روز که در آن روز گناهی انجام نشود عید است ( امام علی )

——————-

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم ؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند

——————-

مهم ترین کشف دوران ما این است که با تغییر ذهن می توان به تغییر زندگی پرداخت

——————-

چشیدن طعم پرواز ، وقتی در جهت رویاهایت گام بر می داری ، بی نظیر است حتی اگر باد در جهت مخالف بوزد

——————-

بهترين افراد کساني هستند که به همه خوبي مي کنند بدون آنکه نظر داشته باشند آنها خوبند يا بد

——————-

در قبرستان همه جسم ها مرده اند و در غير قبرستان همه روح ها !

——————-

تلاش شما مانند سپرده بانکی است منتظر سود باشید

——————-

اگر پنداشتی سخن از نقره است ، پس مطمئن باش سکوت از طلاست . رسول اکرم 

——————-

زندگی هدیه ای است که خداوند به ما داده و درست زندگی کردن ما هدیه ای است برای خداوند

——————-

وقتی خداوند فکری را در ذهن تو قرار می دهد ، بدان که توانایی انجام آن را نیز به تو داده است.

——————-

در این جهان ما شراب می خوریم مستی پس از مرگ است ( دکتر قمشه ای)

——————-

آن چه را که کرم ابرشیم پایان دنیا می پندارد ، برای پروانه آغاز زندگی است

——————-

گاهی آرزوی یک خوشبختی بزرگتر ما را از لذت خوشبختی کوچکی که داریم باز می دارد.

——————-

اگر همیشه در حسرت زندگی دیگران باشید ، فرصت لذت بردن از زندگی خود را از دست می دهید

——————-

آن چه برخی از مردم در یک پیاده روی کوتاه می بینند ، گاهی بیشتر از افرادی است که به دور دنیا سفر می کنند

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان