1 – گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)
– باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)
– اگركسي اشتباه كرد آن را بپوشان (مثل شب)
– وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)
– متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)
– بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )
– اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه).

—————

2- مواظب افكارت باش كه گفتارت ميشود ، مواظب گفتارت باش كه رفتارت مي شود ، مواظب رفتارت باش كه عادتت مي شود ، مواظب عادتت باش كه شخصيتت ميشود ومواظب شخصيتت باش كه سرنوشتت مي شود.

—————

3- در نگاه كساني كه پرواز را نمي فهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري كوچكتر خواهي شد .

—————
4- خوشبختي از آن كسي است كه در پي خوشبختي ديگران باشد.

—————

5- باد با چراغهای خاموش کاری ندارد.

—————

6- به جاي نفرين بر تاريکي شمعي روشن کنيد.

—————

7- اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند بهتر كه سخن گويي و خاموشت كنند (سقراط ).

—————

8- دريا باش که اگر کسي سنگي به سويت پرتاب کرد سنگ غرق شود نه آنکه تو متلاطم شوي.

—————

9- جهان هر كسي به اندازه وسعت ديد اوست.

—————

پيشنهاد ميكنم دو كتاب زير را دانلود كنيد:

نكته هاي كوچك زندگي جلد 1


نكته هاي كوچك زندگي جلد 2

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: مطالب جالب