” دو پرنده که پاهایشان به هم بسته باشد حتی با داشتن چهار بال هم قادر به پرواز نیستند ، زیرا بین آنها دوگانگی وجود دارد .
اما اگر یکی از دو پرنده بمیرد دیگری میتواند پرواز کند و آن یکی را بالا بکشد زیرا دوگانگی از بین رفته است
خداوند ( هوشیاری کل ) بی نهایت است پس نباید در برار خداوند دچار منیت و غرور شد و منم منم کرد

چون اگر انسان خود را ببیند دیگر نمی تواند خدا را ببیند مانند دو پرنده ، اما اگر انسان از نفس تهی شود و منیت را کنار بگذارد ، آنگاه خداوند انسان را پرواز میدهد .”

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: روانشناسی,مطالب جالب,همه مطالب