مرور برچسب

خوانساری

آلبوم مرغ شباهنگ اثر استاد محمودی خوانساری

لذتی برام بالاتر از گوش دادن به چهارمضراب افشاری آلبوم «مرغ شباهنگ» استاد محمودی خوانساری نیست. جایی که شریف و ملک هر دو عاشقانه افشاری را به بهترین شکل به نمایش می گذارند. خوانساری می خواند:"از رنج و غم هستی فارغ کندم مستی آوازم…