الماسهایی از سهراب سپهری سری سیزدهم

 

زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت

زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان,همه مطالب

الماسهایی از سهراب سپهری سری دوازدهم

 

زیباترین قسم

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی…
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند

لحظه ها عریانند.
… به تن لحظه خود،
جامه اندوه مپوشان هرگز.

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان,همه مطالب


Copyright © 2006 - 2020 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers