مرور برچسب

شجریان

تصنیف های خاطره انگیز استاد محمدرضا شجریان

1-بشوی ای عقل دست خویش از من... چنان مستم, چنان مستم..... چنان مستم من امشب که ازچنبر٬ برون جستم من امشب چنان چیزی که درخاطر نیاید.....چنانستم چنانستم من امشب .... به جان با آسمان عشق رفتم به صورتگر در این پستم من امشب.... گرفتم…