– شاید یک روز بد در محل کارت داشته باشی : به مردی فکر کن که سالهاست بیکارهستند و آرزو دارند شغل خوبی داشته باشن
– وقتي كه روابط تو رو به تيرگي و بدي مي گذارد و دچار ياس و نا اميدي مي شوي: به انساني فكر كن كه هرگز طعم دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن را نچشيده است.
– وقتي ماشينت خراب مي شود و تو مجبوري براي يافتن كمك مايلها راه بروي ، به معلولي فكر كن كه دوست دارد يكبار فرصت راه رفتن داشته باشد.
– ممكنه احساس بيهودگي كني و فكر كني كه اصلا براي چي زندگي مي كني و بپرسي هدف من چيه؟
شكر گذار باش. در اينجا كساني هستند كه عمرشان آنقدر كوتاه بوده كه فرصت كافي براي زندگي كردن نداشتند.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: روانشناسی,همه مطالب