تا توانی با جماعت یار باش / رونق هنگامه ی احرار باش
تا توانی کیمیا شو ِگل مشو / در جهان منعم شو و سائل مشو .
اقبال لاهوری
سائل = گدا
******
ای دل اول قدم نیک دلان / با بد و خوب جهان ساختن است
******
جامه و تن را به آب شستی و پاکیزه گشت / جان پلید ، ای دریغ گو به کجا می بری . الهی قمشه ای
******
زیبایی خواه موسیقی یا شعر یا نقاشی یا طبیعت یا چهره آدمی باشد، آینه فطرت آدمی است.
و ِسر لذت آدمی از زیبایی همین است که تناسب و هارمونی های درون خود را در عالم خارج
ادراک کند و این مطابقت درون و بیرون مایه لذت است . الهی قمشه ای
******
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست / راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش . حافظ
******
روی طمع از خلق بپیچ ار مردی / تسبیح هزار دانه در دست مپیچ . سعدی

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب