قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش یازدهم)

ghomshei
انسان الهی
ما چون یکی هستیم یک کارهم بیشترنکنیم صد تا کار نکنیم و یک کاربکنیم بعضی ها تقسیم می کنند کارها را به کاردنیوی مثل خورد و خواب و زن و بچه وکامپیوتر و مدرسه و…
و یک کارهایی را هم می گویند کار اخروی مثل نمازوروزه وکارهای خیریه و… ،

درصورتیکه هم چنین چیزی نیست بلکه بایدا نسانها را تقسیم کردبه انسانهای الهی و انسانهای
دنیوی ، اگرانسان الهی شد ، خورد و خواب او هم الهی می شود چون به خاطرخدا زندگی می کند و
بخاطرخدا پشت کامپیوتر می نشیند و به خاطرخدا کتاب می نویسد و همه اش می شود کار اخروی و عاشق خداوند اصلاکار دنیوی نمی کند.

انسان الهی بشوید و بروید دنبال دنیا و هزار تا کاربکنید تا وجودتان منشا خیر و برکت بشود و خلاقیت و سازندگی و آبادانی ایجادبشود ؛
انسان هست که الهی می شود یا دنیوی ، اگر دنیوی شدید ، همه کارهایتان دنیوی می شود و حتی حج و نماز و زکاتتان هم دنیوی می شود ،

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش نهم)

ghomshei

کسی که بینایی را خلق کرده است، یقینا بیناست . یک کور
نمی تواند بینایی را خلق کند. پس او تو را می بیند.
از او کمک بخواه.

————–
چه فروشگاهی بهتر از فروشگاه این عالم هست!؟
وقتی یک دانه ی گیاه میکاری، هزاران هزار دانه میشود، همه اش برای
تو.وقتی یک گل به کسی میدهی، هزاران هزار گل از دیگران میگیری؟
می دانی عزیز ، تو روی گنج داری زندگی میکنی و امیدوارم این را بدانی.
————–
بدن ما نسبت به برنامه ریزی در راه عشق پاسخ مثبت نشان می دهد و عمر انسان طولانی تر میشود

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش هشتم)


موضوع : بزرگترین مسافرتهای عالم
میدونین بزرگترین مسافرتهای عالم چی هست؟
که از نقش به نقاش برسیم !!
نقاش وجود اینهمه صورت که بپرداخت
تا نقش ببینی و مصور بپرستی!
(مصور به معنی تصویر کننده
نقش در اینجا = آفریده های خداوند
نقاش = خداوند.)
به همینجا بسنده میکنم با یک شعر زیبا :
آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب
قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب
گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب
ترشی مکن چو سرکه چون شهد باش شیرین
قند ونبات وشکر دکان ماست امشب

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش ششم)


موضوع : زیبایی
زیبایی باعث میشه، انسان عالم دیگری رو ببینه
هنگامی که زیبایی در وجود نفوذ می کنه ، اون زمان هست که معانی آشکار میشن
تا در او انوار قدسی رو نهد / عکس حوری و پری در وی جهد
قبل از اینکه بمیرید ار شیرنیی این عالم بچشید ( شیرنی معرفت و زیبایی )
به یکی گفتند اون عالم چه خبره :
گفت اون عالم دو قسمته یه طرفش جهنمه و یه طرفش بهشت
ما از همین دنیا امضا می کنیم که چکاره ایم اون دنیا ، اگه ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبای میدن
وگرنه اگه ارتباطی با زیبایی نداشته باشیم که مسیرمون جداست

ما به اون دنیا از اینجا با اعمالمون سفارش میدیم که چه چیز ها رو دوست دارم

من راستی رو دوست دارم ، من عشق رو دوست دارم ، من محبت رو دوست دارم
اگه اینارو دوست دارین همینا رو اونجا ( آخرت ) با درجات بالاتری بدست میارین

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب


Copyright © 2006 - 2020 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers