مرور برچسب

نادر ابراهیمی

عاشقانه های نادر ابراهیمی

من هرگز نخواستم از عشق افسانه ای بیافرینم، باورکنمن می خواستم که با دوست داشتن زندگی کنم-کودکانه و ساده و روستاییمن هرگز نمی خواستم از عشق برجی بیافرینم ،مه آلود و غمناک با پنجره های مسدود و تاریک.----------------------…