مرور برچسب

نوتیفیکیشن چیست

مدیریت نوتیفیکیشن ها در اندروید با Notisave

مدیریت نوتیفیکیشن ها در اندروید با Notisave Notisave - یک برنامه کاربردی برای کنترل اعلانها است.شما می توانید اعلان ها را از نوار وضعیت حذفو آنها را بعدا بخوانید،زمانی که این را می خواهید. علاوه بر این، پیامهایی که در برنامه خواندید،…