masiha
معرفی کتاب : وحدت عارفانه
نویسنده : مسیحا برزگر
پیشنهاد می کنم این کتاب زیبا رو مطالعه کنید – نوشته های مسیحا همیشه دلنشین و زیباست
بخشی از مطالب کتاب:
دانش و بصیرت بکلی با هم فرق دارند ، دانش از بیرون می آید ، در حالی که بصیرت از درون می جوشد .

دانش ، کالاست . می توانی آن را از بازار بخری . می توانی دانش خود را به بهایی تعیین شده بفروشی .
اما بصیرت کالا نیست ، بصیرت را نمی توان خرید و فروش کرد .

دانش ، شامل چیزهایی می شود که تو در گذشته فرا گرفته ای . اما بصیرت ، ارتباطی به گذشته تو ندارد .
بصیرت ، به لحظه حال مربوط می شود . بصیرت به آینده نیز مربوط نیست ، زیرا آینده ، فرافکنی ذهنی گذشته هاست .
دانش در زمان وجود دارد و زمان نیز شامل گذشته و آینده می شود . بصیرت ، چیزی درباره زمان نمی داند . بصیرت فقط جاودانگی را می فهند .
جاودانگی فقط شامل زمان حال و لحظه ی کنونی می شود .
بصیرت ، آرامش به همراه دارد . دانش ، با اضطراب همراه است .

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,معرفی کتاب,همه مطالب