تعدادي از قابليت‌هاي نرم افزار Mpeg-VCR عبارتند از:

– قابليت باز كردن و ويرايش فرمت‌هاي Mpeg1 , Mpeg2 , MP2 , M2T , M2V و VOB (فرمت فايل‌هاي DVD) و فرمت TS , TPS, …
– قابليت چسباندن دو فايل متفاوت تصويري به يكديگر و نه تنها پشت سر هم، بلكه چسباندن همه يا بخشي از يك فايل به هر كجاي فايل ديگر؛
– قابليت تفكيك يك فايل تصويري به يك فايل فقط صوتي و يك فايل فقط تصويري؛
– قابليت تركيب يك فايل فقط صوتي و يك فايل فقط تصويري به يك فايل تصويري كامل؛
– Converter جداگانه براي تبديل Mpeg2 به Mpeg1 و برعكس؛
– يك Editor مستقل براي فايل‌هاي صوتي؛

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: نرم افزار,همه مطالب