اصطلاح Ad hoc که از زبان لاتين گرفته شده است به‌معناي “براي کاربرد اختصاصي” است.

اين عبارت عموما در مورد راه ‌حلي استفاده مي‌شود که براي حل يک مشکل خاص يا انجام وظيفه‌اي ويژه طراحي شده باشد و قابل تعميم به‌صورت يک راه‌حل عمومي نباشد و امکان تطبيق دادن آن با مسايل ديگر وجود نداشته باشد.

يک شبکه ادهاك، اتصالي است که تنها به‌مدت يک جلسه برقرار مي‌شود و نياز به ايستگاه پايه ندارد.

در عوض، هر دستگاه متصل به شبکه، ديگر دستگاه‌هاي واقع در يک محدوده خاص را پيدا مي‌کند و اين دستگاه‌ها يک شبکه بين خود ايجاد مي‌کنند.

از سوي ديگر دستگاه‌ها با ارسال پيام، گره‌هاي هدف را در خارج از محدوده تعريف شده جستجو مي‌کنند. امکان برقراري ارتباط بين چندين گره مختلف وجود دارد. به اين ترتيب، شبکه‌هاي ادهاك گوناگون به‌يکديگر متصل مي‌شوند.

سپس پروتکل‌هاي مسيريابي، اتصالات پايداري را بين اين گره‌ها ايجاد مي‌کنند، حتي اگر گره‌ها متحرک باشند.

از جمله کاربران شبکه‌هاي ادهاك مي‌توان به پلي‌استيشن سوني اشاره کرد که از اتصالات ادهاك براي ايجاد شبکه بي‌سيم بين چند بازيکن (که همگي در يک بازي شرکت مي‌کنند) اشاره کرد.

پس از پايان بازي، اتصال بي‌سيم بين کاربران قطع مي‌شود.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: شبکه,همه مطالب