mainphoto_learn1در عصر حاضر با توجه به پیشرفت علم و سرعت رشد علم شکی نیست که دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و اساتید نمی توانند با روال عادی و سرعت گذشته به انتشار علم بپردازند.

کلا کسی نیست که در رشته ی دانشگاهی اش همه ی موارد را بداند و خود دانشجو یا دانش پژوه باید بتواند خودش یاد بگیرد…

دیگر ما انسان ها وقت نداریم که منتظر بمانیم تا اساتید و آموزگاران مطالب را یاد بگیرند و در اختیار ما بگذارند

اگر می خواهید استقلال را تجربه کنید از همین امروز خود آموزی را یاد بگیرید … خودتان به خودتان یاد دهید … یاد بگیرید و تمرین کنید ! خودتان مربی خودتان شوید …

اوایلش سخت است اما به تدریج هیچ محدودیتی در خود برای یاد گیری نمی بینید! و دیگر هیچ چیزی دست      نایافتنی نیست …

سال هاست که دیگر در هیچ مورد تخصصی با کسی صحبت نکرده ام ! همه چیز را در اینترنت پیدا کرده و خوانده

و یاد گرفته ام و تمرین کرده ام این مهم را به همه ی علاقه مندان به علم رایانه و فناوری اطلاعات توصیه می کنم.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: آموزش,همه مطالب