رو رو که نه ای عاشق ای

0

 

رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک / ای نازک و ای خشمک پابسته به خلخالک

با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک / بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک

ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند / روزی که جدا مانی از زرک و از مالک

اشکسته چرا باشی دلتنگ چرا گردی / دل همچو دل میمک قد همچو قد دالک

تو رستم دستانی از زال چه می ترسی / یا رب برهان او را از ننگ چنین زالک

من دوش تو را دیدم در خواب و چنان باشد / بر چرخ همی گشتی سرمستک و خوش حالک

می گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر / سرمستم و آزادم ز ادبارک و اقبالک

 

مولانا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.